Aktivnosti

Sukladno ciljevima definiranim našim Statutom, ADIPA djeluje na području održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode, obrazovanja, znanosti i istraživanje putem ovih aktivnosti:

  • proučavanje, istraživanje, vrednovanje, očuvanje prirodoslovne raznolikosti i baštine Republike Hrvatske;
  • edukacija, popularizacija, informiranje javnosti, organizacija skupova, promicanje znanja te prijenos međunarodnih iskustava u istraživanju i očuvanju prirodoslovne raznolikosti;
  • izdavanje i dijeljenje promotivnih materijala vezanih uz zaštitu i proučavanje prirodoslovnih vrijednosti Republike Hrvatske;
  • unapređivanje provođenja zaštite prirodoslovnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj i poticanjem i provođenjem novih programa zaštite i introdukcije;
  • ekonomska valorizacija elemenata prirodoslovne raznolikosti;
  • suradnja sa sličnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u cilju poboljšanja djelovanja na očuvanju, proučavanju i zaštiti prirodoslovne raznolikosti;
  • promicanje, potpomaganje ili izravni rad na znanstvenim i stručnim istraživanjima i monitoringu prirodoslovnih vrijednosti;
  • osnivanje povjerenstava i radnih skupina koje proučavaju  izvješćuju o sadržajima važnim za Društvo (npr. povjerenstvo za hrvatsko nazivlje, povjerenstvo za inventarizaciju, povjerenstvo za edukaciju, i drugo);
  • gospodarska djelatnost Društva je izdavanje publikacija i multimedijalnih sadržaja vezanih za djelatnost Društva.
ADIPA, © 2019