Publikacije članova

ADIPA: Reference članova društva

DOWNLOAD (.xls)


REFERENCA / REFERENCE Matočec N., Kušan I., Baković N. (2017) Gljive i protisti na Đurđevačkim pijescima, ,  Znanstveni skup Đurđevački pijesci – Geneza, stanje i perspektive, Šumski dom Peski, Đurđevac, 29. i 30. lipnja 2017. godine, Knjiga sažetaka,  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad  Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, ur. Bašić F. i Feletar D., pp 14-15.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2017.
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Matočec N., Kušan I., Baković N.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Mikologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Zbornik
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Baković N. 2017. Podzemna anhijalina jezera: primjer špilje Šipun (Cavtat, Dubrovnik, Hrvatska), Znanstveno stručni skup UPRAVLJANJE JEZERIMA I AKUMULACIJAMA U HRVATSKOJ – procesi, zaštita i valorizacija  i okrugli stol o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru, Zbornik radova,237-240.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2017.
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Baković N.
KATEGORIJA /  CATEGORY Stručni članak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Biospeleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Zbornik
REFERENCA / REFERENCE Baković N., Goreta G. 2017. Lentička komponenta rijeke Krke u kontekstu klimatskih promjena, Znanstveno stručni skup UPRAVLJANJE JEZERIMA I AKUMULACIJAMA U HRVATSKOJ – procesi, zaštita i valorizacija  i okrugli stol o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru, Zbornik radova, 21-24.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2017.
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Baković N., Goreta G.
KATEGORIJA /  CATEGORY Prošireni stručni sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Klimatske promjene
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Zbornik
REFERENCA / REFERENCE Baković N. (2017) Mikrobiološka ravnoteža u špiljama otvorenima za javnost. U: Buzjak N., Paar D. (ur.) Međunarodni znanstveno-stručni skup “Georaznolikost, geobaština i geoturizam u krškim područjima”, Perušić 18.-19.2. 2017, 1-2.  (poster, knjiga sažetaka)
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2017.
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Baković N.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Biospeleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Baković N. (2016) Širenje lampenflore u špilji Veternici (Park prirode Medvednica) u razdoblju od 2012. do 2014. godine. Subterranea Croatica 20: 26-30.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016.
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Baković N.
KATEGORIJA /  CATEGORY Stručni
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Biospeleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Baković N., Ozimec R., Vugrek Petljak K., Ban Ćurić T. (2016) Lampenflora removal and applied conservation methods in Veternica Cave (Nature Park Medvednica, Croatia). In: Jelaska S.D. (ed.) Book of Abstracts of the 2nd Croatian Symposium on Invasive Species, 21-22 November 2016, Zagreb, Croatia, 43. (usmeno izlaganje, knjiga sažetaka)
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016.
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Baković N., Ozimec R., Vugrek Petljak K., Ban Ćurić T
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Biospeleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ernoić M., Martinko M. (2016) The importance of indigenous breeds of horses in cultural heritage, landscape and biodiversity protection and sustainable models of their conservation. Abstract book / 5th Congress of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, Ohrid, Macedonia 19th – 22nd October 2016, 141-142. Macedonian Ecological Society, pp. 143, Skopje.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ernoić M., Martinko M.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Agronomija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open acces
REFERENCA / REFERENCE Kovač, L. & Ozimec, R. (2016) New cave Collembola from the Dubrovnik region, Croatia, 1st Dinaric Symposium on Subterranean Biology, 23rd-24th September 2016, Zagreb, Croatia. Book of Abstract:29.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Kovač, L., Ozimec, R.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Biospeleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Lukić Bilela L., Smajić D., Ozimec R. (2016) The caves of the Sarajevo Canton: conservation and protection. 1st Dinaric Symposium on Subterranean Biology, 23rd – 24th September 2016, Zagreb, Croatia. Book of Abstract: 32.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Lukić Bilela L., Smajić D., Ozimec R.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Speleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Martinko M., Ozimec R. (2016) The essential role of traditional agriculturist in landscape modelling: Example of Croatia. Abstract book / 5th Congress of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, Ohrid, Macedonia 19th – 22ndOctober 2016, 141-142. Macedonian Ecological Society, pp. 213, Skopje.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Martinko M., Ozimec R.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Agronomija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R. (2016) The Green book of Croatian breeds: a concept of endangerment assessment in agrobiodiversity. Abstract book / 5th Congress of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, Ohrid, Macedonia 19th – 22nd October 2016, 142-143. Macedonian Ecological Society, 213 pp., Skopje.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Agronomija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R. (2016) The White Book: Traditional sorts and breeds of Dalmatia: a model for agrobiodiversity inventory for a whole Balkan region. Abstract book / 5th Congress of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation, Ohrid, Macedonia 19th – 22nd October 2016, 144. Macedonian Ecological Society, 213 pp., Skopje.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Agronomija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Lukić Bilela L., Jalžić B., Soldo A. (2016) The Biospeleological Museum Vjetrenica, a new model for biospeleology promotion. Croatia, 1st Dinaric Symposium on Subterranean Biology, 23rd-24th September 2016, Zagreb, Croatia. Book of Abstract:35.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Lukić Bilela L., Jalžić B., Soldo A.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Biospeleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Baković N., Baričević L., Božić B., Drakšić M., Ernoić M., Fressel N., Kučinić M., Kušan I., Lacković D., Martinko M., Matočec N., Samardžić M., Skejo J., Šincek D. (2016) Đurđevečki peski. ADIPA – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, 96 pp., Zagreb.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Baković N., Baričević L., Božić B., Drakšić M., Ernoić M., Fressel N., Kučinić M., Kušan I., Lacković D., Martinko M., Matočec N., Samardžić M., Skejo J., Šincek D.
KATEGORIJA /  CATEGORY Knjiga
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Biologija
FORMA / FORM hard
NAPOMENA / NOTE ADIPA izdavač
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Petanjek D., Ernoić M. (2016) Posavska guska (Posavina goose), ADIPA – JU Zagrebački prsten, 96 pp., Zagreb.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Petanjek D., Ernoić M.
KATEGORIJA /  CATEGORY Knjiga
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Agronomija
FORMA / FORM hard
NAPOMENA / NOTE ADIPA izdavač
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Jalžić B., Kovač Konrad P., Vojinović M. (2016) Anhijalini speleološki objekti korčulanske otočne grupe, 26, U: Bočić i sur., Zbornik sažetaka Skupa speleologa Hrvatske Karlovac 2016., Speleološko društvo Karlovac, pp. 60, Karlovac.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Jalžić B., Kovač Konrad P., Vojinović M.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Speleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Lukić Bilela L., Jalžić B., Soldo A. (2016) Biospeleološki muzej Vjetrenica, 27, U: Bočić i sur., Zbornik sažetaka Skupa speleologa Hrvatske Karlovac 2016., Speleološko društvo Karlovac, pp. 60, Karlovac.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Lukić Bilela L., Jalžić B., Soldo A.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Speleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Šumanović M., Ozimec R., Dilber S., Marković J. (2016) 7. Međunarodna speleološka i znanstveno-istraživačka ekspedicija Ponor Kovači – Izvor Ričine 2016, 33, U: Bočić i sur., Zbornik sažetaka Skupa speleologa Hrvatske Karlovac 2016., Speleološko društvo Karlovac, pp. 60, Karlovac.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Šumanović M., Ozimec R., Dilber S., Marković J.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Speleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R. (2016) Agrobiodiverzitet Duvanjske regije (Agrobiodiversity of Duvno region), Znanstvena konferencija Duvnjaci (o) Duvnu: energetski, poljoprivredno-stočarski, šumarski, turistički i lovnogospodarski potencijali Duvanjskoga kraja, Tomislavgrad, 17. rujna 2016., Karmel Sv. Ilije-Buško jezero, Knjiga sažetaka: 23-24.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec, R.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Agronomija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Radoš M. (2016) Monografija prirodoslovno-povijesna baština područja Tomislavgrada (The monograph Natural-history heritage of Tomislavgrad region), Znanstvena konferencija Duvnjaci (o) Duvnu: energetski, poljoprivredno-stočarski, šumarski, turistički i lovnogospodarski potencijali Duvanjskoga kraja, Tomislavgrad, 17. rujna 2016., Karmel Sv. Ilije-Buško jezero, Knjiga sažetaka: 25-26.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec, R., Radoš, M.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Prirodoslovlje
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Šumanović M., Marković J. (2016) Speleologija duvanjske regije (Speleology of Duvno region), Znanstvena konferencija Duvnjaci (o) Duvnu: energetski, poljoprivredno-stočarski, šumarski, turistički i lovnogospodarski potencijali Duvanjskoga kraja, Tomislavgrad, 17. rujna 2016., Karmel Sv. Ilije-Buško jezero, Knjiga sažetaka: 27-28.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2016
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec, R., Šumanović, M., Marković, J.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Speleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R. (2015) O nalazu škorpiona Mesobuthus gibbosus (Brulle, 1832.), p. 35. U: Kovačević, T., Dvije međunarodne speleoronilačke ekspedicije “Trnovo 2014.” i “Trnovo 2015.”pp.34-35, U: Prpić i sur., Zbornik sažetaka Skupa speleologa Ogulin 2015., pp. 85, Ogulin.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2015
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec, R.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Arahnologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Basara D., Rade P., Rnjak G., Glavaš I., Jalžić B., Bartulović T., Protrka K. (2015) Jame u tunelu Sv. Ilija, Zagvozd, Biokovo, 49-50. U: Prpić i sur., Zbornik sažetaka Skupa speleologa Ogulin 2015., pp. 85, Ogulin.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2015
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Basara D., Rade P., Rnjak G., Glavaš I., Jalžić B., Bartulović T., Protrka K.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Speleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Basara D., Vojinović M., Gottstein S. (2015) Novootkrivena anhijalina Jama iznad Vrbovice, otok Korčula, 62-63. U: Prpić i sur., Zbornik sažetaka Skupa speleologa Ogulin 2015., pp. 85, Ogulin.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2015
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Basara D., Vojinović M., Gottstein S.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Speleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Marković J., Šumanović M., Rnjak G., Kovač Konrad P., Jalžić B., Basara D., Lukić Bilela L., Dilber S. (2015) Izvor Ričine 2015. ili da li je entuzijazam otac, a upornost majka mudrosti?, 51-52. U: Prpić i sur., Zbornik sažetaka Skupa speleologa Ogulin 2015., pp. 85, Ogulin.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2015
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Marković J., Šumanović M., Rnjak G., Kovač Konrad P., Jalžić B., Basara D., Lukić Bilela L., Dilber S.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Speleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Rnjak G., Jalžić B., Cvitanović H., Antonić O. (2015) SPELAEOLOGIA RAGUSINA 1: Katastar speleoloških objekata, podzemnih građevina, krških izvora te bunara i lokvi kopnenog dijela Dubrovačko-neretvanske županije, 53-54. U: Prpić i sur., Zbornik sažetaka Skupa speleologa Ogulin 2015., pp. 85, Ogulin.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2015
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Rnjak G., Jalžić B., Cvitanović H., Antonić O.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Speleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Matočec N., Kušan I., Ozimec R. (2014) The genus Polycephalomyces (Hypocreales) in the frame of monitoring Veternica cave (Croatia) with a new segregate genus Perennicordyceps. Ascomycete.org 6(5): 125–133.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2014
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Matočec N., Kušan I., Ozimec R.
KATEGORIJA /  CATEGORY Znanstveni
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Mikologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ernoić M., Ozimec R., Vincek D. (2014) Zagorski puran (Zagorje turkey), ADIPA, 228 pp., Zagreb.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2014
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ernoić M., Ozimec R., Vincek D.
KATEGORIJA /  CATEGORY Knjiga
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Agronomija
FORMA / FORM hard
NAPOMENA / NOTE ADIPA izdavač
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R. (2011) Poljoprivredna bioraznolikost Biokova (Agro biodiversity of Mt. Biokovo Mt.), Znanstveno-stručni skup Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. Stoljeću (Scientific and profesional meeting Biokovo at the turn oft he millennium: the development of Nature Park in the 21st centura), U: Protrka, K., Škrabić, H & Srzić, S. (eds.), Knjiga sažetaka (Book of Abstracts):55-57, Javna ustanova Park prirode Biokovo, Makarska.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2011
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Agronomija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Baričević L., Matočec N., Kušan I., Mešić A., Tkalčec Z. (2011) Fimikolni organizmi Biokova (Fimicolous organisms of Biokovo Mt.), Znanstveno-stručni skup Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. Stoljeću (Scientific and profesional meeting Biokovo at the turn oft he millennium: the development of Nature Park in the 21st centura), U: Protrka, K., Škrabić, H & Srzić, S. (eds.), Knjiga sažetaka (Book of Abstracts):30-32, JU Park prirode Biokovo, Makarska.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2011
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Baričević L., Matočec N., Kušan I., Mešić A., Tkalčec Z.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Ekologija / Taksonomija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Bedek, J., Lukić, M., Jalžić, B. (2011) Špiljska fauna Biokova (Cave fauna of Biokovo Mt.), Znanstveno-stručni skup Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. Stoljeću (Scientific and profesional meeting Biokovo at the turn oft he millennium: the development of Nature Park in the 21st centura), U: Protrka, K., Škrabić, H & Srzić, S. (eds.), Knjiga sažetaka (Book of Abstracts):13-15, JU Park prirode Biokovo, Makarska.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2011
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Bedek, J., Lukić, M., Jalžić, B.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Biospeleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Pavlek M. (2011) Špiljski pauci Biokova (Cave spiders of Biokovo Mt.), Znanstveno-stručni skup Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. Stoljeću (Scientific and profesional meeting Biokovo at the turn oft he millennium: the development of Nature Park in the 21st centura), U: Protrka, K., Škrabić, H & Srzić, S. (eds.), Knjiga sažetaka (Book of Abstracts):26-27, Javna ustanova Park prirode Biokovo, Makarska.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2011
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Pavlek M.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Arahnologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Ozimec R., Protrka, K., 2011: Ispaša na Biokovi (Pasture onMt. Biokovo), Znanstveno-stručni skup Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. Stoljeću (Scientific and profesional meeting Biokovo at the turn oft he millennium: the development of Nature Park in the 21st centura), U: Protrka, K., Škrabić, H & Srzić, S. (eds.), Knjiga sažetaka (Book of Abstracts):58-60, Javna ustanova Park prirode Biokovo, Makarska.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2011
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Ozimec R., Protrka, K.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Agronomija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Protrka K., Ozimec R., Škrabić, H. (2011) Monitoring speleoloških objekata u Parku prirode Biokovo (Monitoring of speleological objects in Nature Park Biokovo), Znanstveno-stručni skup Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. Stoljeću (Scientific and profesional meeting Biokovo at the turn oft he millennium: the development of Nature Park in the 21st centura), U: Protrka, K., Škrabić, H & Srzić, S. (eds.), Knjiga sažetaka (Book of Abstracts):88-89, Javna ustanova Park prirode Biokovo, Makarska.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2011
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Protrka K., Ozimec R., Škrabić, H.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Speleologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
REFERENCA / REFERENCE Vidlička, L., Ozimec, R. (2011) Istraživanje žohara (Blattaria) u PP Biokovo – prvi preliminarni rezultati (Research of cockroaches (Blattaria) in PP Biokovo – first preliminary results), Znanstveno-stručni skup Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. stoljeću (Scientific and profesional meeting Biokovo at the turn of the millennium: the development of Nature Park in the 21st century), U: Protrka, K., Škrabić, H & Srzić, S. (eds.), Knjiga sažetaka (Book of Abstracts):33-34, Javna ustanova Park prirode Biokovo, Makarska.
OBJAVLJENO / PUBLISHED 2011
AUTOR (I) / AUTHOR (S) Vidlička, L., Ozimec, R.
KATEGORIJA /  CATEGORY Sažetak
OSNOVNO PODRUČJE / FIELD Entomologija
FORMA / FORM pdf
NAPOMENA / NOTE Slobodan pristup / Open access
ADIPA, © 2019