Projekti

Kroz proteklih nešto više od 10 godina djelovanja, Društvo je ostvarilo preko 100 istraživačkih, sintetskih, edukativnih i promotivnih projekata, s brojnim hrvatskim, inozemnim ali i međunarodnim organizacijama. Treba istaknuti osmišljavanje, organizaciju i provedbu Tjedna prirodoslovlja. Ovaj složeni projekt obuhvaća 5 segmenata djelovanja: terenska i kabinetska stručno-znanstvena istraživanja, promotivne aktivnosti, edukativne aktivnosti te sintetske publicističke aktivnosti. ADIPA je do sada organizirala i provela dva Tjedna prirodoslovlja: na Korčuli (2013.) i Đurđevačkim pijescima (2015.). Treba istaknuti suorganizaciju 8. Europskog stručnog seminara o agrobioraznolikosti „Agrobioraznolikost i očuvanje prirode“, u suradnji sa Safeguard for Agricultural Varieties in Europe (SAFE), europske krovne organizacije, sa sjedištem u Švicarskoj, koji je održan u rujnu 2014. u Parku prirode Lonjsko polje.

Referentna lista provedenih projekata udruge ADIPA:

NAZIV PROJEKTA Voditelj Financijer / Organizator Razdoblje provedbe
Organizacija 10. Međ. speleološke i znanstveno-istraživačke ekspedicije Ponor Kovači- Izvor Ričine 2020. Ozimec, R. SD Mijatovi dvori 2020
Biospeleološki nadzor tunela pristupnih cesta mostu Pelješac te determinacije faune Ozimec, R. Dvokut d.o.o. 2020
Stručna istraživanja lokaliteta Duboka Ljuta, DNŽ Ozimec, R. Dvokut d.o.o. 2020
Organizacija Znanstveno-stručni skup POTEŠKOĆE UPRAVLJANJA OTOČNIM NATURA 2000 PODRUČJIMA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA, ADIPA-EKOKVARNER, o. Krk Ozimec, R. MIO-ECSD; EkoKvarner 2020
Izrada publikacije Jezero pored Njivica otok Krk Ozimec, R. MIO-ECSD; EkoKvarner 2020
Monitoring potočnog raka (Austropotamobius torrentium) u potoku Krbavica, Lika Jelić Mišel JU za zaštitu i očuv. prirode LSŽ 2020
Izrada prijedloga za znan.-istraživački projekt Razvoj agroturizma kroz obnovu tradicijske poljoprivrede Ozimec, R. Institut za turizam 2019
Nastavak istraživanja kaverni u tunelu Sv. Ilija u Parku prirode Biokovo za 2019. godinu Ozimec, R. PP Biokovo 2019
Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleol. objekata na području PP Biokovo za 2019. g. Ozimec, R. PP Biokovo 2019
Monitoring stanja špilje Veternice u Parku prirode Medvednica za 2019. godinu Ozimec, R. PP Medvednica 2019
Znanstveno multidisciplinarno istraživanje o. Palagruža Ozimec, R. ADIPA 2019
Organizacija 9. Međ. speleološke i znanstveno-istraživačke ekspedicije Ponor Kovači- Izvor Ričine 2019. Ozimec, R. SD Mijatovi dvori 2019
Speleološko rekognosciranje i istraživanje kopnenog dijela i podmorja otoka Lokruma D. Basara & R. Ozimec JU Rezervat Lokrum 2019
Operation Wallacea Ltd (UK): DINARIC KARST BIODIVERSITY INITIATIVE: Course on Mediterranean Ecosystem Biodiversity Ozimec, R. Biota j.d.o.o. 2019
Kamačnik: Izrada stručnih podloga za projekt Veze prirode u okviru Interreg SLO-HRV Ozimec, R. Grad Vrbovsko 2019
Izrada strateške procijene utjecaja na ekološku mrežu za Plan razvoja Općine Plaški Ozimec, R. Općina Plaški 2019
Inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja populacija Natura vrsta čovječja ribica (Proteus anguinus) i kongerija (Congeria kusceri) te Natura staništa 8310 (Špilje i jame zatvorene za javnost), na budućem zaštićenom području Popovo polje – Vjetrenica Ozimec, R. JP Vjetrenica, Ravno, BIH 2019-2020
Savjetodavne usluge u projektu ETIS (EU sustav pokazatelja za održivi razvoj turizma) Carić, H. TZ  Mali Lošinj 2018
Operation Wallacea Ltd (UK): DINARIC KARST BIODIVERSITY INITIATIVE – Course on Mediterranean Ecosystem Biodiversity Ozimec, R. Biota j.d.o.o. / Opwall UK 2018
3. Tjedan prirodoslovlja na otoku Korčuli Milan Vojinović Dubr.-neretvanska županija / JU DNŽ 2018
Nastavak istraživanja i monitoring kaverni u tunelu Sv. Ilija u Parku prirode Biokovo za 2018. godinu Ozimec, R. PP Biokovo 2018
Monitoring odabranih NATURA i ostalih najvažnijih speleol. objekata na području PP Biokovo za 2018. g. Ozimec, R. PP Biokovo 2018
Analiza prihvatnog kapaciteta i izrada studije upravljanja posjetiteljima NP Krka Ozimec, R. NP Krka 2018
Speleološko istraživanje, izrada topografskog nacrta i 3D modela Mrtvog mora, o. Lokrum Ozimec, R. JU Rezervat Lokrum 2018
Međunarodna interdisciplinarna Ekspedicija Crveno jezero 2018 Ozimec, R. Hrvatske vode 2018
Ažuriranje popisa ugroženih i zaštićenih vrsta PP Biokovo Ozimec, R. PP Biokovo 2018
Izrada popisa invazivnih stranih vrsta PP Biokovo uz prikaz literature Ozimec, R. PP Biokovo 2018
Organizacija 9. Međ. speleološke i znanstveno-istraživačke ekspedicije Ponor Kovači- Izvor Ričine 2018. Ozimec, R. SD Mijatovi dvori 2018
Istraživanje i monitoring Golubije špilje na otoku Lokrumu Basara, D. JU Lokrum 2017
Izrada Elaborata prihvatnog kapaciteta i idejnog projekta uređenja električne rasvjete Zametske špilje u Rijeci Ozimec, R. Grad Rijeka 2017
Sufinanciranje speleoronilačkih istraživanja na otoku Korčuli Ozimec, R. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 2017
Monitoring špilje Veternice i njene podzemne faune za 2017. godinu Ozimec, R. JU PP Medvednica 2017
Istraživanje biološke raznolikosti gljiva skupine Ascomycota na području NP Sjeverni Velebit u 2017. g. Kušan, I. JU NP Sjeverni Velebit 2017
Program monitoringa gljiva travnjaka Nacionalnog parka Sjeverni Velebit Kušan, I. JU NP Sjeverni Velebit 2017
Speleoronilačka ekspedicija Crveno jezero 2017 Ozimec, R. Hrvatske vode 2017
Izrada publikacije Naših prvih 7 ekspedicija Ozimec, R. Naša baština & Mijatovi dvori 2017
Dinaric karst biodiversity initiative-Course on Mediterranean Ecosystem biodiversity 2017. Ozimec, R. Biota j.d.o.o. 2017
Izrada studije Preliminarna procjena utjecaja promjene vodnog režima na ekološke karakteristike u zoni obuhvata rijeka Lištica i Ugrovača, Široki Brijeg, BIH Ozimec, R. Ecoplan, Mostar 2017
Istraživanje kaverni u tunelu Sv. Ilija i Monitoring odabranih speleoloških objekata na području PP Biokovo za 2017. godinu Ozimec, R. JU PP Biokovo 2017
Organizacija 8. Međ. speleološke i znan.-istraživačke ekspedicije Ponor Kovači- Izvor Ričine 2017. Ozimec, R. SD Mijatovi dvori 2017
Izrada stručne studije Program monitoringa vegetacije i sukcesije NP Sjeverni Velebit Alegro, A. NP Sjeverni Velebit 2017
Elaborat izmjene i korekcije rasvjete u špilji Biserujka Ozimec, R. Turist. agencija Šiloturist 2017
Suorganizacija Speleoronilačke i znanstvene Ekspedicije Tomislavgrad 2016. Ozimec, R. SD Mijatovi dvori 2016
Monitoring turistički valoriziranih objekata Lokvarka i Biserujka za 2016. godinu Ozimec, R. JU Priroda 2016
Studija nosivog kapaciteta značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag Ozimec, R. JU za upravljanje zaštićenim prirodnim dijelovima u Općini Medulin-Kamenjak 2016
Monitoring špilje Vrlovka kod Kamanja za 2016. godinu Ozimec, R. JU Natura Viva 2016
Izrada detaljnih stručnih elaborata uređenja postava Centar za posjetitelje Krasno: Grupa V: Gljive Kušan, I. JU NP Sjeverni Velebit 2016
Monitoring špilje Veternice i njene podzemne faune za 2016. godinu Ozimec, R. JU PP Medvednica 2016
Provođenje recentnih biospeleoloških istraživanja na području Lipovog polja Baković, N. OIKON d.o.o. 2016
Akcija Speleoronjenje Korčula 2016 Vojinović, M. & Ozimec, R. ADIPA / Grad Korčula 2016
Izrada razglednica (15 motiva) za JP Vjetrenica-Popovo polje, BIH Ozimec, R. JP Vjetrenica-Ravno, BIH 2016
Monitoring špilje Vjetrenica, Ravno, BiH Ozimec, R. JP Vjetrenica-Ravno, BIH 2016
Izrada specifikacije proizvoda Rudarska greblica Ozimec, R. Udruga Rudarska greblica 2016-2017
Eko Akcija: Čišćenje anhijaline jame Stračinčica, otok Korčula Vojinović, M. & Ozimec, R. Hrvatske vode 2016-2017
Edukativna radionica: Metodologija istraživanja slatkovodnih i anhijalinih obalnih i otočnih staništa Vojinović, M. & Ozimec, R. Hrvatske vode 2016-2017
Agrobioraznolikost NP Krka: geneza, razvoj, inventarizacija te analiza recentnog stanja uz prijedlog očuvanja i razvoja Ozimec, R. JU NP Krka 2016-2018
Izrada specifikacije proizvoda Varaždinski klipić Ozimec, R. Udruga kuhara Varaždinske županije 2016-2017
Tjedan prirodoslovlja Đurđevački peski 2015 Ozimec, R. JU UZDPP KKŽ 2015
Ekološki elaborat Zametske špilje, Rijeka PGŽ Ozimec, R. JU Priroda 2015
Izrada plana održivog turizma za PP Lastovsko otočje i PP Telaščica Ozimec, R. Udruga Sunce 2015
Monitoring špilje Vrlovka kod Kamanja za 2015. godinu Ozimec, R. JU Natura Viva 2015
Izrada edukativnih programa za školu u prirodi za potrebe Centra za prirodu Zagorje u Radoboju Borovečki Voska, Lj. JU UZDPP KZŽ 2015
Suorganizacija Speleoronilačke i znanstvene Ekspedicije Tomislavgrad 2015. Ozimec, R. SD Mijatovi dvori 2015
Istraživanje biljnih zajednica brdskih travnjaka na području zapadnog dijela PP Žumberak-Samoborsko gorje Borovečki Voska, Lj. JU PP Žumberak-Samoborsko gorje 2015
Monitoring špilje Veternice i njene podzemne faune za 2015. godinu Ozimec, R. JU PP Medvednica 2015
Monitoring deseteronožnih riječnih rakova (Astacidae) na području Koprivničke Podravine Samardžić, M. JU UZDPP KKŽ 2015
Posavska guska-izvorna pasmina PP Lonjsko polje Ozimec, R. JU Zagrebački prsten 2015
Ažuriranja dosadašnjih istraživanja posavske guske na području Zagrebačke županije Ozimec, R. JU Zagrebački prsten 2015
Istraživanje kaverni u tunelu Sv. Ilija i Monitoring odabranih speleoloških objekata na području PP Biokovo za 2015. godinu Ozimec, R. JU PP Biokovo 2015
Izrada postava Biospeleološki muzej Vjetrenica, BIH Ozimec, R. JP Vjetrenica-Ravno, BIH 2015-2016
Specifikacija proizvoda lička janjetina Ozimec, R. Udruga uzgajivača ličke pramenke 2015-2016
Radionica Agrobioraznolikost Slavonije Ozimec, R. Udruga Slap / Učilište Janus 2014
Izrada stručne studije Poljoprivredna agrobioraznolikost u okviru projekta ZPI Ozimec, R. Eko Kvarner 2014
Izrada stručne studije Bioraznolikost u okviru projekta ZPI Ozimec, R. Eko Kvarner 2014
Izrada stručne studije Biospeleologija Hvara Ozimec, R. Ekološka udruga za održivi razvoj Jelsa 2014
Monitoring špilje Veternice i njene podzemne faune za 2014. godinu Ozimec, R. JU PP Medvednica 2014
Suorganizacija 8. Europski stručni seminar o agrobioraznolikosti Ozimec, R. Hrvatske vode 2014
Monitoring turistički valoriziranih objekata Lokvarka i Biserujka za 2014. godinu Ozimec, R. JU Priroda 2014
Suorganizacija Speleoronilačke i znanstvene Ekspedicije Tomislavgrad 2014. Ozimec, R. SD Mijatovi dvori 2014
Tjedan prirodoslovlja Đurđevački peski 2015 Ozimec, R. FZOEU 2014-2016
Posavska guska: Izvorna pasmina PP Lonjsko polje: Elaborat, monografija i suvenir Ozimec, R. FZOEU 2014-2016
Istraživanje špiljskih staništa i izvorišnih područja šireg dubrovačkog područja s ciljem vrednovanja bioraznolikosti i ocjena prihvatljivosti izgradnje hidroenergetskih objekata Ozimec, R. GEONATURA 2014-2015
Popis tradicijskih sorti i pasmina Zagrebačke županije, dijela kulturne i ruralne baštine Ozimec, R. JU Zagrebački prsten 2013
Prikupljanje zoološkog materijala riba za HPM Rijeka Ozimec, R. Prirodoslovni muzej Rijeka 2013
Istraživanje, kartiranje i inventarizacija vrste perolisni mjesečinac (Botrychium matricariifolium) na području NP Risnjak Borovečki Voska, Lj. DZZP 2013
Monitoring špilje Veternice i njene podzemne faune za 2013. godinu Ozimec, R. JU PP Medvednica 2013
Invazivni mnogočetinaš Ficopomatus enigmaticus širi svoj areal rasprostranjenosti Cukrov, M. HAZU 2013
Zaštitno zatvaranje Hanžekove jame i dodatna speleološka istraživanja Krapinsko-zagorske županije Ozimec, R. JU UZDPP KZŽ 2013
Monitoring kaverni u tunelu Sv. Ilija na području PP Biokovo za 2013. godinu Ozimec, R. JU PP Biokovo 2013
2. Tjedan prirodoslovlja na otoku Korčuli Ozimec, R. FZOEU 2013
Istraživanje faune Drežničkog polja i utvrđivanje potencijalnog utjecaja zahvata Elektroprivrede na faunu tog kraja Ozimec, R. HEP: Proizvodno područje HE Zapad 2013
Izrada monografije Zagorski puran Ozimec, R. FZOEU 2013-2014
Istraživanje etnobaštine posavske guske Ozimec, R. JU Zagrebački prsten 2012
Izrada speleološkog i biospeleološkog katastra Kalnika i Varaždinsko-topličkog gorja Ozimec, R. Varaždinska županija 2012-2013
Preuređenje rasvjete u špilji Vrlovka Ozimec, R. DZZP 2012-2013
ADIPA, © 2019