Izdavaštvo

Jedna od aktivnosti Društva je i izdavaštvo kojim se promoviraju prirodoslovne, kulturološke i etnološke vrijednosti Hrvatske.

Do sada smo izdali ili smo suizdavači monografija:


Ozimec, R. (ur.), Baković, N., Bakšić, D., Basara, D., Bevanda, L., Brajković, H., Brancelj, A., Christian, E., Gašić, Z., Grego, J., Jalžić, B., Jelić, D., Jochum, A., Karaman, G., Karaman, I., Komnenov, M., Kováč, L., Kušan, I., Lukić Bilela, L., Matijić, J., Matočec, N., Pavićević, D., Perkić, D., Radoš, D., Rodić Ozimec, J., Slapnik, R., Soldo, A., Stoch, F., Tropea, G., Ubick, D., Vuletić, N., 2021: Vjetrenica: centar špiljske bioraznolikosti Dinarida (Vjetrenica: cave biodiversity hotspot of the Dinarides), JP Vjetrenica – ADIPA, 356 str., Ravno.


Ozimec, R. (ur.), VINCEK, D., BALBINO, S., BOGOVIĆ, M., HOSTIĆ, D., CRLENI, D., GORIČANEC, I., 2020: Varaždinsko bučino ulje (Varaždin pumpkin oil), ADIPA, 207 str., Varaždin.


Jezero pored Njivica otok Krk (ref. Ozimec, R. (ur.), Piršić, V., Matić, M., Šalaja Razinger, N., Mozetič, B, Lipej, B., 2020: Jezero pored Njivica, otok Krk, Zbornik sažetaka, Znanstveno-stručni skup POTEŠKOĆE UPRAVLJANJA OTOČNIM NATURA 2000 PODRUČJIMA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA, ADIPA-EKOKVARNER, 32 str., Rijeka-Krk).

PDF izdanje je dostupno OVDJE.


Naših prvih 7 ekspedicija (ref. OZIMEC, R. (ur.), BAKOVIĆ, N., BEVANDA, L., BONACCI, O., DILBER, S., HEFFER, M., KARAMAN, G., KOTROŠAN, D., LUKIĆ BILELA, L., MARKOVIĆ, J., MATOČEC, N., MICULINIĆ, K., RADOŠ, D., RADOŠ, M., RNJAK, G., ŠARAC, M., TRAKIĆ, S., ŠPELIĆ, I., ŠUMANOVIĆ, M., TOPIĆ, G., VUJEVIĆ, D., ZJALIĆ, M., 2017: Naših prvih 7 Ekspedicija: Međunarodne speleološke i znanstveno-istraživačke ekspedicije na području Općine Tomislavgrad (2009.-2016.), Naša baština Zagreb-Tomislavgrad, SD Mijatovi dvori, ADIPA, BIOSPELD, Općina Tomislavgrad & MZPKŠ Hercegbosanske županije, pp. 160, Tomislavgrad-Zagreb.)

PDF izdanje je dostupno OVDJE.


Zagorski puran / Zagorje turkey (ref. ERNOIĆ, M., OZIMEC, R. & VINCEK, D., 2014: Zagorski puran (Zagorje turkey), ADIPA, 228 pp., Zagreb.). Monografiju možete naručiti putem HR / EN narudžbenice.


Đurđevečki peski (2016.). (ref. OZIMEC, R., BAKOVIĆ, N., BARIČEVIĆ, L., BOŽIĆ, B., DRAKŠIĆ, M., ERNOIĆ, M., FRESSEL, N., KUČINIĆ, M., KUŠAN, I., LACKOVIĆ, D., MARTINKO, M., MATOČEC, N., SAMARDŽIĆ, M., SKEJO, J., ŠINCEK, D., 2016: Đurđevečki peski. ADIPA – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, 96 pp., Zagreb.)


Posavska guska / Posavina goose (2016.) (ref: OZIMEC, R., PETANJEK, D. & ERNOIĆ, M., 2016: Posavska guska (Posavina goose), ADIPA – JU Zagrebački prsten, 96 pp., Zagreb.)


ADIPA, © 2019