Jezero pored Njivica, otok Krk

Krajem 2020. godine u nakladi ADIPA-e te sunakladi udruge EkoKvarner s Krka, objavljena je popularno-stručna knjižica Jezero pored Njivica, otok Krk, kao Zbornik radova prezentiranih na Znanstveno-stručnom skupu POTEŠKOĆE UPRAVLJANJA OTOČNIM NATURA 2000 PODRUČJIMA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA, koji je u najgorim uvjetima Corone održan u Malinskoj na otoku Krku 23.-24. listopada 2020. godine. U knjižici, koja je kao i skup, ostvarena kroz međunarodni projekt MIO-ECSDE’s Mediterranean Action Day2020, mogu se naći brojne sinteze, ali i novi podaci o Jezeru.

Prirodno otočno Jezero pored Njivica, poznato i kao: Lago, Iezero, Jezero, Jesero, Lago di Capriccio, Omišaljsko jezero i Jezero Njivice, dio je Natura 2000 mreže (HR2000891) na površini od 629,48 ha te sastavni dio još dva Natura područja: Otok Krk (HR2001357) i Kvarnerski otoci (HR1000033). Istraživanja Jezera traju već preko 150 godina, pri čemu je ono tipsko nalazište za više vrsta slatkovodnih algi te brojnih endemičnih, ugroženih i Natura vrsta te se nadamo da će se istraživanja uskoro intenzivno nastaviti u okviru LIFE projekta.

Danas je Jezero pomalo zaboravljeno i zapušteno s više ugroza, koje se finalno očituju u eutrofikaciji i sukcesiji Jezera, ponajprije zbog nejasnog odnosa velikog broja aktualnih i potencijalnih dionika navedenih u publikaciji. U isto vrijeme ima izniman potencijal za održivo korištenje te osnivanje centra za agrobioraznolikost otoka Krka s većim brojem autohtonih poljoprivrednih biljnih sorti i pasmina domaćih životinja.

Osim kao odličan izvor podataka, ova knjižica dimenzija 100×200 mm, zanimljiva je i kao svojevrsni novi model publiciranja, jer je grafički uređena na osnovu nekoliko PP predavanja te tiskana uz cijenu predviđenu za promotivni letak, uz sve elemente knjige te ISBN i CIP broj dobiven od Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Nadajmo se da ćemo kroz naredne godine uspjeti pokrenuti cijelu ediciju ovih malih i sadržajnih publikacija.

Publikaciju skinite na našoj web stranici u rubrici: Izdavaštvo


Referenca:

Ozimec, R. (ur.), Piršić, V., Matić, M., Šalaja Razinger, N., Mozetič, B, Lipej, B., 2020: Jezero pored Njivica, otok Krk, Zbornik sažetaka, Znanstveno-stručni skup POTEŠKOĆE UPRAVLJANJA OTOČNIM NATURA 2000 PODRUČJIMA NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA, ADIPA-EKOKVARNER, 32 str., Rijeka-Krk).

ADIPA, © 2019