10. Međunarodna speleološka i znanstveno-istraživačka ekspedicija


Prvi poziv za  
10. Međunarodnu speleološku i znanstveno-istraživačku ekspediciju
Ponor Kovači- Izvor Ričine 2019

Kao i prethodnih 9 godina, nastavljamo tradiciju speleoloških i znanstvenih istraživanja Speleološkog društva „Mijatovi Dvori„ iz Tomislavgrada kroz jubilarnu 10. Međunarodnu speleološku i znanstveno-istraživačku ekspediciju Ponor Kovači-Izvor Ričine 2019., od petka 23.8. do petka 30.8. 2019. godine.

Istraživanja će se organizirati u okviru dvije sekcije, speleološke, koja obuhvaća bazna speleološka i speleoronilačka istraživanja te znanstvene, koja uz speleološka i biospeleološka, obuhvaća: geološka, hidrološka, geomorfološka, arheološka, biološka, agronomska i druga.

Namjeravamo nastaviti istraživanja ogromnog podzemnog sustava Ponor Kovači-Izvor Ričine, a u slučaju nepovoljnih hidroloških uvjeta i visokog vodostaja, nastavljamo istraživati brojne jame i špilje na okolnim masivima planina: Grabovica, Tušnica, Ljubuša, Vran, Kamešnica, Čvrsnica.

Smještaj će, kao i prošle, 2018. godine biti organiziran na Blidinju, u planinarskom domu Planinarskog društva „Orlova stina„ iz Tomislavgrada. Uz dom će biti osiguran i prostor za podizanje šatora, a za one koji dolaze s djecom i/li žele i mogu si priuštiti malo komforniji smještaj, preporučujemo obližnji, sad već kultni motel Hajdučke vrleti.

Sve zainteresirane pozivamo da se najave, jer nam time olakšavaju organizaciju, na kontakt adrese:

Miro Šumanović : miro.sumanovic@tel.net.ba
Roman Ozimec : roman.ozimec@adipa.hr
Josip Marković : josipmarkovic32@yahoo.com

a oko 15. 06 slijedi i drugi Poziv s detaljnijim podacima o organizaciji te službenom Prijavnicom.

Budite nam dragi gosti i nastavimo zajednički istraživati vrijedne speleo-hidrološke i biološke dinarske podzemne sustave. Radujemo se Vašem dolasku!

Speleološko društvo „Mijatovi Dvori“ Tomislavgrad
Udruga „Naša baština“ Tomislavgrad – Zagreb
BIOSPELD – Biospeleološko društvo u Bosni i Hercegovini
ADIPA – Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti HrvatskeFirst Call on

10th International speleo & scientific-research Expedition
Ponor Kovači- Izvor Ričine 2019

Like the previous 9 years, we continue the tradition of speleological and scientific research Speleological Society “Mijatovi Dvori” from Tomislavgrad, B&H, through the jubilee 10th International speleological and scientific-research expedition Ponor Kovači-Izvor Ričine 2019, since Friday 23 till Friday 30 August 2019

The research will be organized within two sections, speleological, which includes basic speleological and speleodiving research; and scientific, which includes speleological and biospeleological, including: geological, hydrological, geomorphological, archaeological, biological, agronomic & other.We intend to continue exploring of great underground system Ponor Kovači-Izvor Ričine, and in case of bad hydrological conditions and high-water level, we continue to explore numerous pits & caves in the surrounding massifs of mountains: Grabovica, Tušnica, Ljubuša, Vran, Kamešnica, Čvrsnica.

The accommodation, as in the past 2018, will be organized at Blidinje, in the mountaineering house Mountaineering society “Orlova stina”, Tomislavgrad. There will also be a space for tends, and for those who come with children and / or want and can afford a bit more comfortable accommodation, we recommend a nearby, but now cult motel Hajdučke vrleti.All interested are invited to announce and facilitate the organization, to the contact addresses

Miro Šumanović : miro.sumanovic@tel.net.ba
Roman Ozimec : roman.ozimec@adipa.hr
Josip Marković : josipmarkovic32@yahoo.com

and around 15 June followed the Second Call, with more detailed information on the organization and the Official Application

Be our dear guests and join exploring valuable speleo-hydrological and biological
Dinaric underground systems. We are looking forward to your arrival!

Speleološko društvo „Mijatovi Dvori“ Tomislavgrad
Udruga „Naša baština“ Tomislavgrad – Zagreb
BIOSPELD – Biospeleološko društvo u Bosni i Hercegovini
ADIPA – Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske

ADIPA, © 2019