3. Simpozij o biologiji slatkih voda


U  Zagrebu je, 15. veljače 2019., održan 3. Simpozij o biologiji slatkih voda (SOBS) u organizaciji Hrvatskog udruženja slatkovodnih ekologa (HUSEk) i Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Zagrebu.

Glavne teme simpozija bile su aktualna istraživanja vezana za biologiju i ekologiju slatkovodnih ekosustava, uključujući sve aspekte ekologije, taksonomije, filogenije, bioraznolikosti, zoologije, botanike, protistologije, ekotoksikologije, uključujući tematiku zaštite prirode te utjecaja globalnih promjena i čovjeka na slatkovodne ekosustave. Plenarna predavanja adresirala su tematiku povremenih vodotoka (Dr. sc. Thibault Datry) te problematiku bioraznolikosti i taksonomije cijanobakterija (Dr. sc. Tomáš Hauer).

Naši članovi predstavili su dio istraživanja slatkovodnih sustava među kojima su recentna istraživanja Crvenog jezera te istraživanja podzemnih krških ekosustava u sljedećim priopćenjima: 

  • Roman Ozimec, Branko Jalžić, Dušan Jelić, Najla Baković, Anton Brancelj, Helena Ćetković, Marija Gligora Udovič, Gordan Karaman, Marjan Komnenov, Rajko Slapnik: Biodiversity of Lake Crveno jezero (Red Lake) aquatic ecosystem
  • Antonija Kulaš, Marija Gligora Udovič, Petar Žutinić, Ivna Kavre Piltaver, Roman Ozimec, Slavica Tofilovska; Mirela Šušnjara, Zlatko Levkov: A new diatom species from Lake Crveno jezero, Croatia (Gomphosphenia plenkoviciae sp. nov.)
  • Najla Baković, Sanja Puljas, Robert Baković, Roman Ozimec, Ana Ostojić, Zrinka Mesić, Sandra Hudina: Protist assemblages associated with the endemic subterranean bivalve Congeria jalzici Morton & Bilandžija, 2013 (Bivalvia: Dreissenidae)
ADIPA, © 2019