Najava međunarodne speleološke-znanstveno-istraživačke ekspedicije Ponor Kovači- Izvor Ričine 2017.

Prvi poziv za 

I ove kao i prethodnih 7. godina nastavlja se tradicija speleoloških i znanstvenih istraživanja Speleološkog društva „Mijatovi Dvori„ iz Tomislavgrada kroz
8. Međunarodnu speleološku-znanstveno-istraživačku ekspediciju Ponor Kovači-Izvor Ričine 2017.,
od nedjelje 27.08. do petka 01.09. 2017. godine.

Istraživanja će se organizirati u okviru dvije sekcije, speleološke, koja obuhvaća bazna speleološka i speleoronilačka istraživanja te znanstvene, koja uz speleološka i biospeleološka, obuhvaća: geološka, hidrološka, geomorfološka, arheološka, biološka, agronomska i druga.

Namjeravamo nastaviti istraživanja ogromnog podzemnog sustava Ponor Kovači-Izvor Ričine ronjenjem dolaznog sifona u Izvoru, gdje se 2015. godine stalo, dok bi u ponoru pokušali nastaviti istraživanje više od 2 km nizvodno od Ponora, gdje se stalo prije 4 godine. U slučaju nepovoljnih

hidroloških uvjeta i visokog vodostaja, nastavljamo istraživati brojne jame i špilje na okolnim masivima planina: Grabovica, Tušnica, Ljubuša, Vran, Kamešnica, Čvrsnica. Smještaj ekspedicijskog logora će biti tradicionalno u Prisoju, na padinama Tušnice, iznad Buškog jezera, a na kampu ćemo predstaviti rezultate prethodnih 7 Ekspedicija promocijom prigodne publikacije.

Sve zainteresirane pozivamo da se prijave na kontakt adrese:
Miro Šumanović : miro.sumanovic@tel.net.ba
Roman Ozimec : roman.ozimec@adipa.hr
Josip Marković : josipmarkovic32@yahoo.com
a oko 01. 07 2017. slijedi i drugi Poziv s detaljnijim podacima o Ekspediciji.

Budite nam dragi gosti i nastavimo zajednički istraživati vrijedne speleo-hidrološke i biološke dinarske podzemne sustave. Radujemo se Vašem dolasku!

SD „Mijatovi Dvori“ Tomislavgrad
Udruga „Naša baština“ Tomislavgrad – Zagreb
BIOSPELD – Biospeleološko društvo u Bosni i Hercegovini
ADIPA – Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske


DOWNLOAD PDF


ADIPA, © 2019