Međunarodni znanstveno-stručni skup “Georaznolikost, geobaština i geoturizam u krškim područjima”

Tekst: ADIPA / Foto: Marjan Luka Prpić (KS HPS)

Članovi Društva ADIPA sudjelovali su na Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu “Georaznolikost, geobaština i geoturizam u krškim područjima” koji se održao u Perušiću 18.-19. veljače 2017. godine. Skup je okupio preko stotinu sudionika te se raspravljalo o temama vezanim uz promicanje geološke baštine, njenog očuvanja, vrednovanja, turističkog korištenja itd. Članica ADIPA-e Najla Baković sudjelovala je s posterskim izlaganjem o mikrobiološkoj ravnoteži u špiljama otvorenima za javnost. Ovim priopćenjem željeli smo naglasiti važnost kvalitetnog infrastrukturnog planiranja prije otvaranja špilja za javnost kako bi se zaštitila njihova biološka i geološka raznolikost. Prije svega radi se o štetama koje u turističkim špiljama uzrokuju obraštaji lampenflore koji mijenjaju estetske osobine špilje, oštećuju sigovinu, modificiraju proces mineralizacije te vrlo štetno djeluju na stabilnost zajednica podzemnih organizama. Lampenflora se javlja zbog postavljanja električne rasvjete u špilje te njenog neadekvatnog pozicioniranja.  Najveću opasnost u turistički otvorenim špiljama predstavlja nekontrolirano tretiranje obraštaja različitim biocidnim i kemijskim sredstvima koje nedvojbeno vodi ka ozbiljnim poremećajima mikrobiološke ravnoteže čiji negativni utjecaj potom zahvaća i sve ostale organizme u špilji te čak može nepovoljno djelovati na zdravlje posjetitelja.

ADIPA, © 2019