Nepoznata Hrvatska: Skrovito Jezero u uvali Blace na Pelješcu


Nedavno provedena mikološka istraživanja na području Dubrovačko-neretvanske županije, zahvaljujući prijateljima botaničarima s Korčule, rezultirala su otkrićem ili bolje rečeno, spoznajom o jednom izvanrednom i očuvanom ekosustavu za kojeg šira znanstvena zajednica ne zna. Stoga je ovaj članak prilika da prenesemo prve spoznaje o Jezeru u uvali Blace kod Dube Pelješke na poluotoku Pelješcu te da ga pokušamo očuvati prije bilo kakvih potencijalnih ugroza. Ovaj danas gotovo jedinstven prirodni fenomen na našoj obali pruža nam mogućnost da upoznamo Mediteran – kakav je nekada bio.

Tako počinje članak koji opisuje izvanredno očuvan i do sada praktički nepoznat prirodni ekosustav Jezero na Pelješcu. Ako želite, a želite (-:, znati više, pročitajte cijeli članak i pogledajte priložene fotografije. Cijeli broj Hrvatske vodoprivrede u kojoj je i navedeni članak skinite na web stranici: https://www.voda.hr/hr/casopisu-hrvatska-vodoprivreda

Referenca:

Ozimec, R., Matočec, N., Kušan, I., 2021: Skrovito Jezero u uvali Blace na Pelješcu, Hrvatska vodoprivreda, 29/234: 102-105.

ADIPA, © 2019