NOVOOBJAVLJENA MONOGRAFIJA VJETRENICA / NEWLY PUBLISHED MONOGRAPH VJETRENICA


Napisao: R. Ozimec

U okviru institucionalno-razvojnog projekta “Inventarizacija, kartiranje i praćenje stanja populacija Natura vrsta čovječja ribica (Proteus anguinus) i kongerija (Congeria kusceri) te Natura staništa 8310 (Špilje i jame zatvorene za javnost) na budućem zaštićenom području Popovo polje-Vjetrenica” kojeg su uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, kroz 2019. i 2020. godinu, proveli Javno poduzeće Vjetrenica iz Ravnog te ADIPA: Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske, uz brojne druge aktivnosti izrađena je i početkom 2021. objavljena monografija VJETRENICA: Centar špiljske bioraznolikosti Dinarida (Cave Biodiversity hotspot of the Dinarides).

Dvojezična hrvatsko-engleska monografija, položenog je formata, tiskana na vrhunskom papiru, vakumirana u prozirnu foliju, pri čemu 356 stranica obuhvaćaju tvrde korice, oblog hrbta. Uz tekst monografiju krasi 323 fotografija, 20 crteža, 27 preslika, 27 Karti i nacrta, 32 tablice i 2 grafa.


T.1. Osnovni elementi monografije Vjetrenica

Naziv VJETRENICA: Centar špiljske bioraznolikosti Dinarida/Cave Biodiversity hotspot of the Dinarides
Format 240 x 196 mm, landscape
Papir 135 g/m2
Korice i omot Tvrde 2,5 mm, obli hrbat, vakumirano u prozirnu foliju
Tisak i naklada Grafotisak, Grude, BIH; 2000 kom.
Godina 2021.
Jezik Dvojezična, hrvatski / engleski
Broj stranica 356
Prilozi Fotografije: 323; Crteži: 20; Preslike: 27; Karte i nacrti: 27; Tablice: 32; Grafovi: 2
Autori 31 iz 12 država
Poglavlja 7
Potpoglavlja 19
Pokrovitelj Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH
Nakladnik Javno poduzeće Vjetrenica, Ravno, BIH
Sunakladnik ADIPA: Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Hrvatske
Grafički dizajn Marijana Pekas Lana
Recenzija Lee Knight (UK)

Monografija je djelo većeg broja eminentnih stručnjaka, čak 31 autora tekstova (T.2.), iz 12 država (abecednim redom): Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Italija, Makedonija sjeverna, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Srbija te još 20-tak autora fotografija i drugih priloga navedenih u impresumu.

Više o monografiji pročitajte OVDJE…


NEWLY PUBLISHED MONOGRAPH VJETRENICA

By: R. Ozimec & L. Knight

The institutional-development project “Inventory, mapping and monitoring populations of the Natura species the olm (Proteus anguinus) and congeria (Congeria kusceri) and Natura habitat 8310 (Caves not open  to the public) in the future protected area Popovo polje-Vjetrenica” was supported by the Environmental Protection Fund of the BiH Federation, through 2019 and 2020, and conducted  by Public Enterprise Vjetrenica from Ravno and ADIPA: Society for Research and Preservation of the Natural Diversity of Croatia.  Amongst numerous other activities, as part of the project the monograph VJETRENICA: Cave Biodiversity hotspot of the Dinarides was prepared and published at the beginning of 2021.

The bilingual Croatian-English monograph is in horizontal format, printed on HQ paper, vacuum packed in transparent foil, with 356 pages and a hard cover. Along with the text, the monograph includes 323 photographs, 20 drawings, 27 copies, 27 maps, 32 tables and 2 graphs.


T.1. Vjetrenica Monograph: Basic

Name VJETRENICA: Cave Biodiversity hotspot of the Dinarides
Format 240 x 196 mm, landscape
Paper 135 g/m2
Cover Hard 2,5 mm, rounded spine, vacuum packed in transparent foil
Printed Grafotisak, Grude, BIH; 2000 pcs
Year 2021.
Language Bilingual, Croatian / English
Pages Nr 356
Attachments Photos: 323; drawings: 20; Copies: 27; maps: 27; Tables: 32; Graphs: 2
Weight 1375 g
Authors 31 from 12 states
Chapters 7
Subchapters 19
Patron Environmental Protection Fund of the BiH Federation
Publisher Public Enterprise Vjetrenica, Ravno, BIH
Co-publisher ADIPA: Society for Research and Preservation of Natural Diversity of Croatia
Graphic design Marijana Pekas Lana

The monograph is the work of eminent experts, as many as 31 authors, from 12 countries (in alphabetical order): Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Italy, northern Macedonia, Germany, United States, Slovakia, Slovenia, Serbia and about 20 other contributors of photographs and other material listed in the imprint.

More info HERE.

ADIPA, © 2019