Ramgea ozimecii – prva vrsta špiljske gljive opisana s područja Hrvatske!


U jesen 2016. grupa biospeleologa iz udruge ADIPA istraživala je speleološke objekte u okolici Lipovog polja u Lici te je kroz nekoliko terenskih istraživanja sakupila znatan broj uzoraka špiljskih gljiva. Veći dio tih uzoraka bio je vezan uz guano šišmiša iz mračne zone špilja i jama, koji je važan supstrat za mnoge špiljske gljive. Uz pomoć stereomikroskopa, na nekoliko supstratnih jedinica guana iz dva različita speleološka objekta, uočena su poluprozirna žućkasto sivkasta plodišta jastučastog oblika, promjera svega oko 0,2 do 0,4 mm. Mikroskopska analiza plodišta pokazala je da se radi o gljivi iz roda Ramgea Brumm. (por. Thelebolaceae s.l., red Thelebolales, razred Leotiomycetes). Fimikolni rod Ramgea opisao 1992. g. nizozemski mikolog J. van Brummelen na temelju jedine tada poznate vrste, Ramgea annulispora. Ta vrsta živi kao saprotrof na izmetu fazana, vjerojatno na staništima izvan špilja i jama, i do sada je poznata samo s tipskog lokaliteta u Nizozemskoj. Uzorci iz okolice Lipovog polja pokazali su veći broj mikroskopskih razlika prema R. annulispora te su u prosincu 2017. g. opisani kao nova vrsta za znanost (druga vrsta u rodu): Ramgea ozimecii I. Kušan, Matočec, Mešić & Tkalčec u časopisu Fungal Diversity (Hyde et al. 2018. Fungal diversity notes 603–708: taxonomic and phylogenetic notes on genera and species. Fungal Diversity 87: 1–235.). U ovom radu je po prvi puta jedna vrsta iz roda Ramgea bila uključena u molekularnu filogenetsku analizu. Iako je do sada u špiljama i jamama s područja Hrvatske poznat veći broj vrsta gljiva, Ramgea ozimecii prva je takva čiji se locus classicus nalazi upravo u Hrvatskoj! Naša R. ozimecii je vrlo vjerojatno troglobiont, no za konačnu ocjenu potrebna su naknadna ciljana istraživanja. Puni opis i prikaz vrste potražite na stranici: http://www.facesoffungi.org/.


Ulaz u Čardačinu pećinu (foto: D.Basara)

ADIPA, © 2019