PRVI POZIV: Crveno jezero (Red Lake) 2018.


Prva interdisciplinarna znanstvena Ekspedicija Crveno jezero 2018.


First interdisciplinary scientific Expedition Crveno jezero (Red Lake) 2018.


Crveno jezero je svjetski hidro-geomorfološki fenomen, krška jama dubine 527 m, do polovice ispunjena vodom, s dnom 4 m ispod razine Jadranskog mora. Po crvenoj boji okomitih vapnenačkih stijena, jezero je dobilo ime. Stupac vode se, ovisno o hidrološkim prilikama, diže i spušta više od 80 m. Volumenom do 8,24 milijuna m3 jedna je od najvećih prirodnih akumulacija slatke vode dinarskog krša. Kao geomorfološki spomenik prirode zaštićeno je od 1964., a od 2014. je dio Natura 2000 ekološke mreže (HR2000934). Povijesni zaron do dna jezera ostvaren je u svibnju 2017. godine.


Crveno jezero is a world-wide hydro-geomorphological phenomenon, a karst pit of 527 m deep, half filled with water, with a depth of 4 m below the Adriatic Sea. It was named by the red colored vertical limestone rocks. The water column, depending on the hydrological conditions, rises and slopes more than 80 m. With a volume of up to 8,24 million m3, Red Lake is one of the largest natural freshwater reservoir of Dinaric karst. Since 1964 it is protected as geo-morphological natural monument  and since 2014 is part of Natura 2000 net (site HR2000934). Historic dive to the bottom of the lake was realized in May 2017.


Prvi poziv: Za sudjelovanje na prvoj interdisciplinarnoj znanstvenoj Ekspediciji Crveno jezero 2018.

Znanstvena područja: prirodne, biotehničke, tehničke i humanističke znanosti

Organizator: ADIPA: Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne bioraznolikosti Hrvatske

Suorganizatori: RK Crveno jezero, Imotski; Hrvatski institut za biološku raznolikost; BIOTA j.d.o.o.; JU Dalmatian Nature

Pokrovitelji: Grad Imotski; Turistička zajednica grada Imotskog; Francuska ambasada

Termin:     rujan 2018. godine

Kontakt: adipa@adipa.hr


First call: To participate in the first interdisciplinary scientific Expedition Red Lake 2018

Scientific fieldsNatural, Biotechnological, Technical and Humanistic Sciences

Organizer: ADIPA: Society for Research and Conservation of Croatian Natural Diversity

Co-organizers: Diving club Red Lake; Croatian Institute for Biodiversity CIB; BIOTA ltd; Public Institution Dalmatian Nature

Sponsors: City of Imotski; Imotski Tourist Board; French Ambassy

Term: September 2018.

Contactsadipa@adipa.hr


 

ADIPA, © 2019