Znanstveni skup: Đurđevački pijesci, geneza, stanje i perspektive

U Đurđevcu je 29. i 30. lipnja održan znanstveni skup Đurđevački pijesci: Geneza, stanje i perspektive. Skup je organizirala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti odnosno njezine sastavnice: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo te Znanstveno vijeće za zaštitu prirode. Suorganizatori skupa bili su Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i grad Đurđevac. U ugodnoj atmosferi Šumskog doma Peski u Đurđevcu, usmeno je izloženo 25 referata koji su svaki na svoj način sagledali fenomen Đurđevačkih pijesaka. U referatima su iznesene spoznaje o genezi samih Pijesaka, povijesti naseljavanja i arheološkim nalazima s ovog područja, prirodnim posebnostima, ekološkoj vrijednosti i sastavu tala Đurđevačkih pijesaka. U nekoliko predavanja obrađena je flora, fauna, mikobiota i šumski ekosustavi prisutni na ovom području. Na samom kraju skupa raspravljalo se o turističkim i razvojnim potencijalima ovoga kraja, s naglaskom na razvoj “zelenog” turizma u koji bi se mogli uključiti zaštićeni dijelovi prirode ovog dijela Podravine.

Prezentirani radovi istaknuli su vrijednost područja Đurđevačkih pijeska kao velikog prirodnog bogatstva koji može biti okosnica razvoja čitavog kraja.

Na skupu su sudjelovali i članovi Društva ADIPA s pet usmenih izlaganja:

  1. Samardžić M., Šincek D. ‒ Flora Đurđevačkih pijesaka.
  2. Matočec N., Kušan I., Baković N. – Gljive i protisti na Đurđevačkim pijescima.
  3. Ozimec R., Drakšić M., Skejo J., Božić B., Baković N., Baričević L., Kučinić M. – Fauna beskralježnjaka Đurđevačkih pijesaka.
  4. Kušen E., Carić H., Ozimec R. – Zaštićeni dijelovi prirode Podravine kao jedinstven sustav turističkih atrakcija i osnova razvoja zelenog turizma..
  5. Ozimec R., Matočec N., Kolar Ž. – Upravljanje zaštićenim područjima podravskih pijesaka.

Program skupa i sažeci referata mogu se preuzeti ovdje.

ADIPA, © 2019