Znanstveno-stručni skup “OD ISTRAŽIVANJA K DOBROM UPRAVLJANJU NACIONALNIM PARKOM SJEVERNI VELEBIT

Povodom 18. godišnjice osnutka Parka i 16 godina rada Javne ustanove “Nacionalni park Sjeverni Velebit” u Krasnu je 24. i 25. svibnja 2017. godine održan znanstveno-stručni skup pod nazivom “Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit”. Skup je bio namijenjen predstavnicima znanstvenih i stručnih institucija, članovima udruga i pojedincima koji se bave zaštitom prirode i okoliša, stručnim djelatnicima s područja zaštite prirode i okoliša te javnosti. Ciljevi skupa su bili: (1) predstavljanje rezultata dosadašnjeg znanstvenog i stručnog rada na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit; (2) povezivanje i jačanje komunikacije između znanstvenika i stručnjaka, istraživača s različitih područja te (3) implementacija rezultata znanstvenog i stručnog rada u upravljanju prostorom Parka.

Na skupu je sudjelovalo oko 120 sudionika, a većina njih je predstavila svoj dosadašnji rad na području Parka putem usmenih i posterskih izlaganja na temu geologije, geomorfologije, speleologije, različitih grana biologije, meteorologije, kulturne baštine i geodetskih znanosti.

Na kraju prvog dana skupa organizirana je radionica čiji je cilj bio povezati rezultate znanstvenog i stručnog rada s potrebama upravljačkih aktivnosti u Parku, pri čemu se nastojalo definirati neke od smjernica za izradu novog Plana upravljanja Parkom. Skup je završio obilaskom „Kuće Velebita“, budućeg centra za posjetitelje u Krasnu.

Na skupu su sudjelovali i članovi Društva ADIPA s pet izlaganja (četiri usmena i jednim posterskim):

  • Ozimec R., Martinko M. ‒ Agrobioraznolikost NP Sjeverni Velebit: Temelj za rekonstrukciju tradicijske poljoprivrede i očuvanje bioraznolikosti (usmeno izlaganje)
  • Ozimec R. – Paučnjaci Nacionalnog parka Sjeverni Velebit: Štipavci (Scorpiones), lažištipavci (Pseudoscorpiones), paučnjačići (Palpigradi) i lažipauci (Opiliones) (usmeno izlaganje)
  • Matočec N., Kušan I., Ozimec R. – Prvi nalaz špiljske gljive Rhachomyces hypogaeus (Ascomycota) na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (poster)
  • Kušan I., Matočec N., Mrvoš D. – Deset godina istraživanja gljiva iz odjeljka Ascomycota u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit (usmeno izlaganje)
  • Bedek J., Lukić M., Ozimec R., Jalžić B., Bilandžija H., Pavlek M., Žvorc P., Fišer C., Delić T., Slapnik R., Dražina T., Miculinić K., Komerički A., Bregović P. – Podzemna fauna sjevernog Velebita (usmeno izlaganje)

Zbornik sažetaka dostupan je OVDJE.

Web stranice skupa: http://skup2017.np-sjeverni-velebit.hr/

ADIPA, © 2019